วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธี “กิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านในหมู่บ้านหุบกะพง ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10 รอบๆบริเวณพื้นที่ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และร่วมกันปลูกต้นไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อส.สธ) ประกอบด้วยสมุนไพร 9 ชนิด ดังนี้ มิราเคิล โปร่งฟ้า หญ้าปักกิ่ง ว่านตะขาบ ว่านมหาเสน่ห์ ชะเอมเถา ผักกูด หญ้าหนวดแมว และเสาวรส จำนวน 99 ต้น ในพื้นที่แปลงขยายโครงการอนุรักษ์ฯ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรัก ความสามัคคีของพสกนิกรชาวไทยอีกด้วย

37121043 1952274551470213 2502658433853947904 n

37139715 1952274288136906 1069645954207973376 n

37125743 1952275224803479 2690843276331712512 o

37175272 1952274798136855 187643844102193152 n

37281007 1952275074803494 8104186010004357120 o

37262614 1952274701470198 1183376039665991680 n