วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ออกเดินทางตรวจเยี่ยมร้านค้าประชารัฐ ของสหกรณ์การเกษตรตำบลแม่ลาว จำกัด อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดรับซื้อลำไย ในปีการผลิต 2561 ของสหกรณ์ฯ นี้ด้วย

04