วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ออกเดินทางตรวจเยี่ยมการก่อสร้างตามโครงการต่างๆ ของสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อบริการทางด้านการเกษตร และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดรับซื้อลำไย ในปีการผลิต 2561 ของสหกรณ์ฯด้วย

07

05

09

08

10

11