เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสุชาติ พรหมพิทักษ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายเอนก ชื่นใจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และคณะเข้าตรวจคุณภาพลำไยเพื่อกระจายออกสู่ผู้บริโภคผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย ที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน

1

2

3

4