เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างไซโล ขนาด 1,000 ตัน และโครงการก่อสร้างเครื่องชั่งขนาด 100 ตัน ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ที่ดำเนินการ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด อำเภอเชียงคำ  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมลำไยของสหกรณ์ฯ

39280028 2005061139524887 1889057072117448704 o

39265647 2005061379524863 7423295000504434688 o

39200113 2005069642857370 1043434370095906816 o

39146172 2005070309523970 4581788201324118016 o