นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่และกรรมการโครงการหลวง ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯในครั้งนี้ เพื่อพัฒนางานด้านการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ต่อไป

40436296 2028459063851761 4938061549618069504 o

40377629 2028459243851743 1177673800565653504 o