วันที่ 27 กันยายน 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

42564361 2062693720428295 1727249440575586304 o

42615087 2062693663761634 3736380067278749696 o