วันที่ 29 กันยายน 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดโดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบรางวัลโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการปฎิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคุณภาพ อันดับที่ 3 ของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 730 คน ข้าพเจ้าในฐานะ สหกรณ์จังหวัดพะเยา หัวหน้าหน่วยงาน ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ /รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 น้อง ๆสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพะเยาทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้

42749172 331654447380568 511811916721553408 n

42805482 331654407380572 7132891323656306688 n

42766331 331654620713884 9079999268235771904 n

42699646 331654387380574 2256751455711002624 n