นายเอนก ชื่นใจ ผอ.กพส. และเจ้าหน้าที่ กสส.5 จัดส่งลำไยจากบ้านไร่แสนสุข ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา ไปจังหวัดสระบุรี และ จังหวัดระยอง 7/08/60 ไปอีกแล้วอีก 2 คันรถ