ลำไยพะเยามาแล้ววันนี้ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒.๕ ตันจำหน่ายตามที่สั่งจอง หมดแล้ว พรุ่งนี้ มาใหม่ จำนวน ๒.๕ ตัน (ขอขอบคุณจังหวัดสระบุรีมากจากใจเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทุกคน)