นายเอนก ชื่นใจ ผอ.กพส. นำทีมสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด จัดส่งลำไยไปจังหวัดอุบลราชธานี 6/08/60