บรรยากาศงานแถลงข่าวและเปิดงานการจัดงานตลาดเกษตรกรและของดีจังหวัดพะเยา วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักและขยายตลาดให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2560 นี้ ณ สนามกลางเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา