ข่าวประชาสัมพันธ์

   flower2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดเพชรบูรณ์ new2day
   flower2การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 new2day
  flower2VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10)
  flower2ขอเชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
  flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (22/05/2560) 
  flower2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/05/2560)
  อ่านทั้งหมด 

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ข้อมูลสารสนเทศ

 สารสนเทศของสหกรณ์  สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร  สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
User Interface 36 16ข้อมูลทั่วไป User Interface 36 16ข้อมูลทั่วไป User Interface 36 16ข้อมูลทั่วไป
User Interface 36 16ธุรกิจในแต่ละด้าน User Interface 36 16ธุรกิจในแต่ละด้าน User Interface 36 16การมีส่วนร่วมของสมาชิก
User Interface 36 16การมีส่วนร่วมของสมาชิก User Interface 36 16การมีส่วนร่วมของสมาชิก User Interface 36 16สินค้า และ บริการหลัก
User Interface 36 16สินค้า และ บริการหลัก User Interface 36 16สินค้า และ บริการหลัก User Interface 36 16สถานะภาพทางการเงิน
User Interface 36 16สถานะภาพทางการเงิน User Interface 36 16สถานะภาพทางการเงิน  
User Interface 36 16อุปกรณ์การตลาด
   

 

video 32 วีดีโอที่น่าสนใจ        
bannean
  farmer market
  popeang
 ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ของสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านเนิน จำกัด 
 ตลาดเกษตรกร Farmer market
 ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด 
       
raharn   skt    smartfarmer
 การเลี้ยงปลาต้นทุนต่ำกับสหกรณ์ประมง
บ้านระหาร จำกัด 
 โครงการรวบรวมใบยาสูบของ
สกต.เพชรบูรณ์ จำกัด 
 สมาร์ทฟาร์มเมอร์ นายเบิ้ม สนิทวงศ์  
        วีดีโอทั้งหมด 

 

bannerdown6 ban coopclick bannerdown7 bannerdown8 banner seed
bannerdown15 bannerdown18 bannerdown19 bannerdown22 banner anti coruption