ข่าวประชาสัมพันธ์

 

stickkyร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .. รายละเอียด stickky

stickky แบบตารางสรุปความคิดเห็นร่างพระราชบัญญติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .. รายละเอียด stickky

stickkyเอกสารกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  รายละเอียด stickky

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสาารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติม 
การจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด 

>อ่านข่าวย้อนหลัง<


     banner document           banner editdocument   banner eproject

          

banner money     banner rating     banner Unitschool 

 

        


ban actplk