ข่าวประชาสัมพันธ์

stickkyเอกสารกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  รายละเอียด stickky

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสาารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติม 
การจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด 

>อ่านข่าวย้อนหลัง<


     banner document     banner editdocumentbanner eproject

     banner form     banner KM

banner money     banner rating     banner Unitschool

        


ban actplk