ข่าวประชาสัมพันธ์


1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
1493135958 star

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  (24/04/61) เพิ่มเอกสารเปลี่ยนแปลงห้องสอบสัมภาษณ์ (27/04/61)

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (07/03/61) 
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (03/04/61)
----------------------------------
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย กิจกรรม จัดมหกรรมสินค้าเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/01/61)
1493125986 Tick Mark Dark
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย (16/01/61)
      กิจกรรม จัดมหกรรมสินค้าเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                  เอกสารการประกวดราคา  /  ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินการจ้าง   /  ราคากลาง
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (8/12/60) 
1493125986 Tick Mark Darkประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (20/10/60)
1493125986 Tick Mark Darkประกาศ รายชื่อเกษตรกรและปราชญ์เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2560 (28/08/60)
1493192980 Lock หลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (12/06/60) 
1493192980 Lock ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ (24/05/60)  
1493125986 Tick Mark Darkประกาศ ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2560 (08/02/60)
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (24/11/59)
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์ประเมินฯครั้งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี (17/11/59)

news

coopmaps

book61

data

cpd all
cpd connect cpd connect
60 button

 

 

activity events 

 

center04

center05

center07

 

fn


CPD Connect

bannerdown20bannerdown19bannerdown18bannerdown16bannerdown15bannerdown8bannerdown7bannerdown6banner anti coruptionbanner app moac newbanner opsmoacbanner ric innovationbanner seedbanner varaban coopclickban ita