9

 นายโกญจนาท   มายะการ
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076211789 ต่อ 1
โทรสาร 076211789 ต่อ 8
E-mail : goljanard_ma@cpd.go.th

 ban quicklinks22
bennerboss

3

fb

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามมาตรา 89/2 แห่งพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลผลิตในพื้นที่ และขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลมาปรับใช้ในพื้นที่ในการดำเนินโครงการเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสำเร็จ ครั้งที่1/2562

อ่านเพิ่มเติม...

pic director pichet

action plan 62

banner01

annual report61

km p1

050482
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
This Month
Last Month
All days
721
164
721
48263
4000
4708
50482

Your IP: 49.237.157.130
2019-05-19 21:34