news

 

 bannercpd   bannerminis   banneraudit

 

 callcenternew2560new

 

 


69917241 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการปี2562 จำนวน 42 อัตรา icon new

                                                          กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2562
                                                                       ● ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
                                                                            รับวุฒิ ป.ตรี 
                                                                            • สาขาเศรษฐศาสตร์
                                                                            • สาขาบัญชี
                                                                            • สาขาบริหารธุรกิจ
                                                                            • สาขาบริหารธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สหกรณ์

                                                                       ● นิติกรปฏิบัติการปฏิบัติการ
                                                                            รับวุฒิ ป.ตรี
                                                                            • สาขานิติศาสตร์

MM