กิจกรรม


กรอบการดำเนินงาน ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

ภาพกิจกรรมการปลูกรักษา

View the embedded image gallery online at:
http://web.cpd.go.th/rspg/index.php/activities#sigFreeId5315e084d0

ภาพกิจกรรมรวบรวมจัดเก็บข้อมูล

View the embedded image gallery online at:
http://web.cpd.go.th/rspg/index.php/activities#sigFreeIdaa264cd3c6

ภาพกิจกรรมการสำรวจรวบรวม

View the embedded image gallery online at:
http://web.cpd.go.th/rspg/index.php/activities#sigFreeId5d37a8d19e
 

ภาพกิจกรรมการอบรม

View the embedded image gallery online at:
http://web.cpd.go.th/rspg/index.php/activities#sigFreeId7ec358d628