ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 Reduce

 

 

+เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

  -ชุดที่ 1 ptt กฎกระทรวง cdd (สหกรณ์)ดาวน์โหลด 

  -ชุดที่ 2 การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ปปง.ดาวน์โหลด

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 

ร ายงานผลการดำเนินการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   รายละเอียดเพิ่มเติม  new1

 

รายงานผลการดำเนินการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   รายละเอียดเพิ่มเติม  new1 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดเพิ่มเติม 

รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการจ้างเหมา  รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า รายละเอียด  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 รายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรบานสินค้า ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 รายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด    

 


ดูข่าวทั้งหมด

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

+ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าปลอดภัยของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่และกลุ่มอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

1. TOR รายละเอียด

2. E-bidding

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ประกาศจังหวัดสมุทรปราการเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานมหกรรมสินค้าปลอดภัยของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่

+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดnew1

+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน รายละเอียด 

+ ประกาศ  ราคากลางจ้างเหมาสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้า  รายละเอียดที่ 1   รายละเอียดที่ 2   รายละเอียดที่ 3  
+ ประกาศ  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  รายละเอียดที่ 1   รายละเอียดที่ 2   รายละเอียดที่ 3 รายละเอียดที่ 4  
+ ประกาศ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิคส์ (e-bidding) รายละเอียดที่นี่  
+ ประกาศ ประกวดราคกลางจัดจ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าปลอดภัยของสถาบันเกษตรกรฯ"   รายละเอียดที่ 1
รายละเอียดที่ 2  รายละเอียดที่ 3
+ ประกาศ ประกวดราคกลางจัดจ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์   

+ ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ รายละเอียดที่นี่  

+ ประกาศราคากลาง ตกลงราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดที่นี่  

+ ประกาศราคากลาง ตกลงราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด รายละเอียดที่นี่ 

+ ประกาศ ราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายาม รายละเอียดที่นี่  

+ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดที่นี่.  
+ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีเงื่อนไข รายละเอียดที่นี่  
+ ประกาศตกลงราคาโรงจอดรยนต์ แบบมีเงื่อนไข รายละเอียด 1 ที่นี่ รายละเอียด 2 ที่นี่  
+ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบมีเงื่อนไข  รายละเอียดที่นี่    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ   รายละเอียดยานพาหนะ   
+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายละเอียดการขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดที่นี่  
+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดที่นี่ 

                                                                       
                                                                                                                                                              ดูข่าวทั้งหมด