ข่าวประชาสัมพันธ์

+ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากผลกระทบพายุเซ็นกา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ new1

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดเพิ่มเติม new1

 

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติม new1

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า รายละเอียด  

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 รายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรบานสินค้า ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 รายละเอียด 

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด    

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  คลิกเพื่อดูรายละเอียด    

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการจ้างเหมา   
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  คลิกเพื่อดูรายละเอียด   

รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด 
   


ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การเลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะในการประเมิน
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์   
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ดูข่าวทั้งหมด

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน รายละเอียด new1

+ ประกาศ  ราคากลางจ้างเหมาสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้า  รายละเอียดที่ 1   รายละเอียดที่ 2   รายละเอียดที่ 3  
+ ประกาศ  ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  รายละเอียดที่ 1   รายละเอียดที่ 2   รายละเอียดที่ 3
รายละเอียดที่ 4 

+ ประกาศ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิคส์ (e-bidding) รายละเอียดที่นี่  

+ ประกาศ ประกวดราคกลางจัดจ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าปลอดภัยของสถาบันเกษตรกรฯ"   รายละเอียดที่ 1
รายละเอียดที่ 2  รายละเอียดที่ 3

+ ประกาศ ประกวดราคกลางจัดจ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์   

+ ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ รายละเอียดที่นี่  

+ ประกาศราคากลาง ตกลงราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดที่นี่  

+ ประกาศราคากลาง ตกลงราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด รายละเอียดที่นี่ 

+ ประกาศ ราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายาม รายละเอียดที่นี่  
- + ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดที่นี่.  

+ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีเงื่อนไข รายละเอียดที่นี่  
+ ประกาศตกลงราคาโรงจอดรยนต์ แบบมีเงื่อนไข รายละเอียด 1 ที่นี่ รายละเอียด 2 ที่นี่  
+ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบมีเงื่อนไข  รายละเอียดที่นี่    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ   รายละเอียดยานพาหนะ   
+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายละเอียดการขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดที่นี่  
+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดที่นี่ 
                                                                       
                                                                                                                                                              ดูข่าวทั้งหมด