ข่าวรับสมัครงาน

+รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป (17-28 มิ.ย.62) รายละเอียดเพิ่มเติม new1

+ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม 

+รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ในวันที่ 24 มิ.ย. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมnew1

+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ในวันที่ 22 พ.ค. 2562 โหลดที่นี่

+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ลงวันที่ 15/3/2562 โหลดที่นี่                                                                      

                                                                                                                                                              ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด