CPD ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต

motto


ข่าวประชาสัมพันธ์

+ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากผลกระทบพายุเซ็นกา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ new1

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด new1
รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การเลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะในการประเมิน
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์   
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ดูข่าวทั้งหมด

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


+ ประกาศ ประกวดราคกลางจัดจ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าปลอดภัยของสถาบันเกษตรกรฯ"   รายละเอียดที่ 1
รายละเอียดที่ 2  รายละเอียดที่ 3

+ ประกาศ ประกวดราคกลางจัดจ้างจัดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์  รายละเอียดที่นี่ new1

+ ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ รายละเอียดที่นี่ new1

+ ประกาศราคากลาง ตกลงราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดที่นี่ new1

+ ประกาศราคากลาง ตกลงราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด รายละเอียดที่นี่ new1

+ ประกาศ ราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมายาม รายละเอียดที่นี่ new1
- + ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดที่นี่new1

+ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีเงื่อนไข รายละเอียดที่นี่ new1
+ ประกาศตกลงราคาโรงจอดรยนต์ แบบมีเงื่อนไข รายละเอียด 1 ที่นี่ รายละเอียด 2 ที่นี่ new1
+ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบมีเงื่อนไข  รายละเอียดที่นี่ new1  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ new1 รายละเอียดยานพาหนะ  new1
+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายละเอียดการขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดที่นี่  
+ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดที่นี่ 
                                                                       
                                                                                                                                                              ดูข่าวทั้งหมด