ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ภาพยนต์โฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" (คลิก27/6/62 
 เอกสารประกอบการประชุมทางไกล เรื่อง "การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง" ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 24/6/62 

         -ไฟล์เอกสาร (pdf) คลิก   ,  ไฟล์เอกสาร (powerpoint) คลิก 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  (คลิก29/3/62
 กรมการปกครองแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ โดยได้กำหนดช่องทางการสมัคร จำนวน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย

         1.การสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ
         2.การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.dopa.go.th

        โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  4/3/62

 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช (คลิก25/3/62
 สื่อประชาสัมพันธ์การลดการใช้สารเคมีอันตราย ปี 2562 (คลิก21/3/62
 สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562  (คลิก21/3/62
 การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 12/3/62
         ** ตัวอย่างบันทึกข้อความ   **แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ   **ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงาน 
 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
         (คลิก) , (คลิปเสียง)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำสารสนเทศสหกรณ์ On Mobile ผ่าน Application SMART CO-OP ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด Application SMART CO-OP ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android  

         **  IOS ดาวน์โหลดได้ที่  (คลิก)  
         **  Android ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิก

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market
       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 ดูข่าวทั้งหมด>>

 


     

 
***


milk SB01 4