ข่าวประชาสัมพันธ์


 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แบบสหกรณ์) 
                 - Online
                 - PDF
 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิก)
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดสระบุรี (คลิก)
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆประจำปี พ.ศ.2561 (คลิก)
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด (คลิก
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561 (คลิก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำสารสนเทศสหกรณ์ On Mobile ผ่าน Application SMART CO-OP ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด Application SMART CO-OP ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android  

         **  IOS ดาวน์โหลดได้ที่  (คลิก)  
         **  Android ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิก

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (คลิก
โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561 
 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 "ครบรอบ 102 ปี การสหกรณ์ไทย 

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market
       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 

 ดูข่าวทั้งหมด>>


     

 


 

 
***


milk SB01 4