ข่าวประชาสัมพันธ์

 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

 คู่มือพื้นฐานฉบับพกพาที่ประชาชนควรทราบ "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"

 แนวทางปฎิบัติเรื่องเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 

โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ธงชาติไทย โดยร่วมประดับธงชาติ อาคารสถานที่หน่วยงานและบ้านเรือน

ประวัติความเป็นมา ธงชาติไทย 

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market
       >> ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.30 น.  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 

 ดูข่าวทั้งหมด>>