ข่าวประชาสัมพันธ์

 

zaza.jpg

สำนักงานสหกรณ์จัวหวัดสตูล โดย นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูลได้จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน โดยมีนายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูลเป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน  7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561

3

สตูล ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมฯ อย่างเข้มข้น ภายใต้สโลแกน “พัฒนาคนและยกระดับการบริหารจัดการ”

28379203 1331716033641284 5081794392983124193 n

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมกับขบวนการสหกรณ์ผนึกกำลังจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2561