ข่าว/ประกาศ


bullet green star animated แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

bullet green star animated แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

bullet arrow blue 1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน)

bullet arrow blue 1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2560

bullet arrow blue 1 ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2560

bullet arrow blue 1 ประกาศผลสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

bullet arrow blue 1 ประกาศ ผลการประกวดเรียงความในกิจกรรมการเรียนรู้การสหกรณ์นักเรียน ฯ ปี 2560

bullet arrow blue 1 ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ดับเบิลแค็ป 2,400 ซีซี

bullet arrow blue 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ฯ ประจำปี 2560 

      โครงการ ... หลักเกณฑ์ ... ใบสมัคร ... แบบประเมิน ... คู่มือการประเมิน

 


King 9 gone

CPD Anti Corruptkathin krom

CPD Card online 02

E - Project                                       Profile สหกรณ์                                Profile กลุ่มเกษตรกร

E Project         Profile coop         Profile Agri Group


Office Map
        PR 2559            Product Develop 2559            Satisfaction 2558             Result 2557

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 2746 และ 0 4561 3836 โทรสาร 0 4561 4046 IP Phone *314
Email: cpd_sisaket@cpd.go.th

 

bullet green star animated Browser Support bullet green star animated