ข่าว/ประกาศ


orange star animated bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ฯ เพื่อเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

orange star animated bullet ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๓๑ รายการ

 ball4 1 e0 ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
      (ยื่นใบสมัครที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ)

bullet green star animated ผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ฯ ประจำปี 2560

bullet green star animated แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

bullet green star animated แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

bullet arrow blue 1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2560

bullet arrow blue 1 ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2560

bullet arrow blue 1 ประกาศ ผลการประกวดเรียงความในกิจกรรมการเรียนรู้การสหกรณ์นักเรียน ฯ ปี 2560

 

CPD Anti Corrupt

 


Cover Annaul Report 20172017 11 14 9 40 58

CPD Card online 02

E - Project                                       Profile สหกรณ์                                Profile กลุ่มเกษตรกร

E Project         Profile coop         Profile Agri Group


Office Map
        PR 2559            Product Develop 2559            Satisfaction 2558             Result 2557

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 2746 และ 0 4561 3836 โทรสาร 0 4561 4046 IP Phone *314
Email: cpd_sisaket@cpd.go.th

 

bullet green star animated Browser Support bullet green star animated