ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางนัทธ์ฐภัค ดำริห์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ