เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายชาญชัย หาญสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านกุดผักหนาม ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ