แบบเอกสารขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 

bullet arrow blue 1 1. แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้กรณีให้สมาชิกกู้)

bullet arrow blue 1 2. แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กรณีรวบรวมหรือจัดหา)

bullet arrow blue 1 3. แบบคำขอกู้เงิน กพส. (สำหรับสหกรณ์)

bullet arrow blue 1 4. การนำเสนอผลการวิเคราะห์

bullet arrow blue 1 5. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ทั่วไป) กพส.สญ.61

bullet arrow blue 1 6. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) กพส.สญ.61

bullet arrow blue 1 7. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (สัญญารายงวด) กพส.สญ.61 ไฟล์ Exel

bullet arrow blue 1 8. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (สัญญารายงวด) กพส.สญ.61 ไฟล์ Pdf

bullet arrow blue 1 9. ตารางคำนวณ ดอกเบี้ยและค่าปรับ

 

CPD Anti Corrupt

 


Annaul R 2561


2019 02 05 9 37 40


2017 11 14 9 40 58

CPD Card online 02

E - Project                                       Profile สหกรณ์                                Profile กลุ่มเกษตรกร

E Project         Profile coop         Profile Agri Group

PNK


Office Map
        PR 2559            Product Develop 2559            Satisfaction 2558             Result 2557

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 2746 และ 0 4561 3836 โทรสาร 0 4561 4046 IP Phone *314
Email: cpd_sisaket@cpd.go.th

 

bullet green star animated Browser Support bullet green star animated

 

ethics