ข่าว/ประกาศ


bullet green star animated ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
orange star animated bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เข้ารับการประเมินในวันที่ 27 ธ.ค. 61)
orange star animated bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เข้ารับการประเมิน ฯ 15 ธ.ค. 61)
bullet arrow blue 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( รับสมัคร 15 - 23 พฤศจิกายน 2561)

bullet green star animated สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (31 ตุลาคม 2561)

bullet green star animated สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561

bullet green star animated แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

bullet green star animated แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

 

CPD Anti Corrupt

 


Annaul R 2561


2019 02 05 9 37 40


2017 11 14 9 40 58

CPD Card online 02

E - Project                                       Profile สหกรณ์                                Profile กลุ่มเกษตรกร

E Project         Profile coop         Profile Agri Group


Office Map
        PR 2559            Product Develop 2559            Satisfaction 2558             Result 2557

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 2746 และ 0 4561 3836 โทรสาร 0 4561 4046 IP Phone *314
Email: cpd_sisaket@cpd.go.th

 

bullet green star animated Browser Support bullet green star animated

 

ethics