ประกาศ

pragad

*** ล่าสุด  ประกาศขอแจ้งเลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนิติกร)

ประกาศ   ประกาศเจตจำนงของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ประกาศ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ ) ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นิติกร

***วันที่ 5 มีนาคม 2561  ประชุมเพื่อรับฟังการจัดประชุมทางไกล Conference ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์     

         -ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์

         -วิธีการใช้ไฟล์ข้อมูลและตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์

         -ไฟล์ข้อมูลการกู้-ฝากเงินระหว่างสหกรณ์

         -ไฟล์แก้ไขข้อมูลการกู้-ฝากเงินระหว่างสหกรณ์ เพิ่มเติม

         -ไฟล์ข้อมูลการกู้-ฝากเงินระหว่างสหกรณ์ แบบฝึกทำ

 

 

 

Ness11  icon all cat

 

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

v004

หนังสือสรุปโครงการ 100 ปี