mistion4

kai

arrows 147744 960 720  รายละเอียด“โครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง” ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงค์เฉลิมลักษณ์
จันทรเสน (บ้านเลอตอ)  ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562
 คลิก i new

 bg

ข่าวประชาสัมพันธ์

arrows 147744 960 720 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบi new

arrows 147744 960 720 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ i new

14944003

                                                                                                                                                                                                                arrows 147744 960 720ข่าวย้อนหลัง

New

kii1944

             .

tato

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  

ตั้งอยู่เลขที่  147   ถนนจรดวิถีถ่อง   หมู่ 5  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000

หมายเลขโทรศัพท์  0-5551-1022, 0-5554-0978  หมายเลขโทรสาร 0-5551-1022  ต่อ 112 

E-mail :cpd_tak@cpd.go.th  http://web.cpd.go.th/tak