ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 new images
จัดจ้าง ถังเก็บน้ำมัน ขนาดบรรจุ 1,000 ตัน พร้อมฐานราก จำนวน 1 ถัง
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 new images
จัดซื้อ เครื่องอบเตรียมผลปาล์มร่วงแบบทรงกระบอก (Tank dryer) จำนวน 1 เครื่อง
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 new images
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร งบประมาณ 11,347,300 บาท

ประกาศจังหวัดตรัง และเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแปรรูปยางสู่มาตรฐาน GMP
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new images

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแปรรูปยางสู่มาตรฐาน GMP 

 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแปรรูปยางสู่มาตรฐาน GMP 

งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินงบประมาณ 11,188,000 บาท 

ประกอบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของสหกรณ์  15/12/ 2560
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำผุด  จำกัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี  จำกัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางครามพัฒนา  จำกัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม  จำกัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองคล้า  จำกัด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของสหกรณ์
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี  จำกัด

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  16/11/2560

n- งบพัฒนาจังหวัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/2560

ประกาศจังหวัดตรัง  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพnew images 7/11/2560

ประกาศจังหวัดตรัง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561new images 7/11/2560
 - งบพัฒนาจังหวัดโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแปรรูปยางสู่มาตรฐาน GMP


ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561new images  12/10/2560
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
new images11 /10/2560

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561    26/09/2560new images
(งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)

(งบจังหวัด)    


ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4/09/2560

    - ประกาศจังหวัดตรัง
    - ราคากลาง
    - รายละเอียด
    - เอกสารประกวดราคา


ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป พร้อมหลังไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน


ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมทาสีภายนอก และขัดพื้นหินขัด อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
 10/08/2560

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำน่ายสินค้า  6/07/2560 
 - ร่างขอบเขตของงาน TOR
 - ราคากลาง

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด  18/05/2560


 

                                201707031322273mtpJOEN11111 images2626