ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน new images
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)new images  4/09/2560
    - ประกาศจังหวัดตรัง
    - ราคากลาง
    - รายละเอียด
    - เอกสารประกวดราคา


ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมทาสีภายนอก และขัดพื้นหินขัด อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
new images 10/08/2560
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำน่ายสินค้า  6/07/2560 
 - ร่างขอบเขตของงาน TOR
 - ราคากลาง
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด  18/05/2560


 

                                201707031322273mtpJOEN11111 images2626