ทำเนียบบุคลากร

ch30112561


ปริญญาตรี  ศศบ.สาขาศิลปศาสตร์

                 มหาวิทยาลัยครูภูเก็ต

ปริญญาโท  ศศบ. นโยบายและการวางแผนสังคม

            มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเลขโทรศัพท์   ที่ทำงาน 0-7522-1182  
 
 โทรสาร 0-7521-4821
      มือถือ 091-7767685
 email60
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.