วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
มอบหมายให้ นายจรวย ภูมิชาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นำนมเปรี้ยว
UHT จำนวน 10 ลัง (480 กล่อง) มอบให้สำนักงานจังหวัดตรัง เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง