วันที่ 11 มกราคม 2562 นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
ได้มอบหมายให้นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ


นางวิมลภัณฑ์ ขวัญทอง นักวิชาการสหกรณ์ นางวิภาวรรณ สัมพันธรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวพัชราพันธุ์ รุจิวีราพร เจ้าพนักงานการเงิน นำไอศกรีมไปจัดเลี้ยงแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง