วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
นายชาย  คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด


จำนวน 350 คน ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือ ครั้งที่ 5 อนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิม
ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งแปลงนาดังกล่าวปลูกข้าวโดยสมาชิกสหกรณ์ฯ
จำนวน 28 ไร่ มีข้าวพันธุ์เล็บนกและเข้มทอง นำไปสีเป็นข้าวขาวและข้าวกล้อง
เพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภคในจังหวัด โดยวางจำหน่ายที่
ร้านค้าสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด และปั็มน้ำมันบางจากของสหกรณ์ฯ