วันที่ 3 มิถุนายน 2562
นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง
มอบหมายให้ นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่
5 ศาลากลางจังหวัดตรัง