วันที่ 12 สิงหาคม 2562
ข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 84 รูป
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวัดตรัง