ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ,พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29/06/2561 
- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2   12/06/2561 
-ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  24/05/2561 

-
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  นิติกร  20/4/2561   

                                                      ......................................................
 -ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    22/08/2560
 -ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2      8/08/2560
-ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  24/07/2560
 -ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   29/06/2560


ข่าวกิจกรรมสำนักงาน >>
 

ความรู้สหกรณ์

ความรู้สหกรณ์

กำเนิดสหกรณ์                                        ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย                                             

สหกรณ์คืออะไร                                      หลักการสหกรณ์
วิธีการสหกรณ์                                        คุณค่าสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์                                      อุดมการณ์สหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์                                    * กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
นิทาน Animation ปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์   
   * ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์                 
ขั้นตอนหลักเกณฑ์เงิน กพส                       * ขั้นตอนการพิจารณาคำขอกู้เงิน กพส            
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์                      *กระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน
*แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ (เพื่อยกกระดาษ A4)