• บน1
  • บน2
  • บน3
  • บน4
  • บน5

br news

ข่าวประชาสัมพันธ์

bbb010 หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมารภิบาลnew
bbb010 แบบฟอร์มรายงาน e-Project
bbb010 แบบรายงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 
bbb010 แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ชุดที่ 1-3 
bbb010 แบบฟอร์ม Action Plan ปี 2561 สำหรับ กสส. 1 - 6 
bbb010 แบบกรอกข้อมูล ITA สำหรับเจ้าหน้าที่ 
bbb010 แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA 
bbb010 รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการภาครัฐ
bbb010 แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบจัดงหวัด/กลุ่มจังหวัด
  - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน
  - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
bbb010 แบบรายงานผลการดำเนินงาน (Annual Report) ประจำปี พ.ศ. 2560
  - แบบรายงาน Annual Report 60
  - แบบเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  รวมข่าวประชาสัมพันธ์>>
   

topic news 09

   
   

ผลงานด้านประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวีท้องถิ่น

IMG 4299   DSC 1175   26
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงการจัดจ้างพนักงานจัดทำบัญชีสหกรณ์ขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี


สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรม26 กุมภาพันธ์วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560orgenic   rich   nadee

การพัฒนาเกษตรอินทรย์โดยสหกรณ์การเกษตรไร้สารคเมีจำกัด
  จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวสูงภาคใต้   กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาด่ีน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวงรัชการที่ 9 ในการดำเนินงานของกลุ่มฯ

 

   
pichert edit
 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
   
narut2561
 นายนรุทธิ์  อุทธา
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

 cpd banner
cad banner
mac banner
cad ubon
ubon banner
cgd
cpd card online
eProject
mail
e sarabancoop
e saraban provin
salary
   

เฟสบุคหน่วยงาน  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  

037488

Your IP: 54.198.149.239
2018-03-20 09:17
   
© สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี