• บน1
  • บน2
  • บน3
  • บน4
  • บน5

vision news

บริการของเรา  

centel service
complaint
regis coop
meeting
chek meeting
todrong
form download
data download
webbord
   
   
การจัดการความรู้ (KM)
ของหน่วยงาน
 km
   

usermenual

   
 iat
   

อินทราเน็ตหน่วยงาน  

   

infor

ข่าวประชาสัมพันธ์

bbb010 จัดเก็บฐานข้อมูลโครงการพักำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60  new
  |1.1 รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการพักหนี้ปี 1|1.1 รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการพักหนี้ปี 2|
  |1.2 แบบทะเบียนข้อมูลสหกรณ์|1.3 แบบทะเบียนข้อมูลสมาชิกสหกรณ์|
  |เอกสาร 1.4 ข้อ1.5 และข้อ 1.6|
bbb010 แบบยืนยันข้อมูลลูกหนี้และขอเบิกโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
  โหลดเอกสารผลการตรวจซ้ำซ้อน 
bbb010 แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปี 2561
  - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด
  - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ(พนักงานราชการ)
  - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
bbb010 รายงานผล กตป.01 รอบที่ 2
bbb010 สรุป ครม. สัญจรจังหวัดอุบลราชธานี  
bbb010 เอกสารประกอบการบรรยาย การปฏิบัติตามกฏหมายและป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
  - กฏกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
  - การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
bbb010 แบบรายงานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 

แบบ กตป. 01

 

แบบ กตป. 02

bbb010 ตรวจสอบข้อมูลภาพรวม กฟก. จังหวัดอุบลราชธานี 
bbb010 แบบประเมินพนักงานราชการ
  แบบประเมินพนักงานราชการ 2561
  แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล พนักงานราชการ
  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ปี 2561
  คำรับรองแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ปี 2561
  ...รวมข่าวประชาสัมพันธ์>>
   

activiting

   

ผลงานด้านประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวีท้องถิ่น

 01 student070661
   02 coopday260261   03 richtakran300161

Video demo7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Video demoวันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

Video demoสานนโยบายพลังประชารัฐ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์ และให้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป

04 kitdsada250161   05 wiwat030161   06 rich021260
Video demoนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  Video demoนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสถาบันเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์  

Video demoสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด เปิดจุดบริการรับซื้อตลาดข้าวเปลือก ของสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป 

 

   
pichert edit
 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
   
supot2
 นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
 
   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

 cpd banner
cad banner
mac banner
cad ubon
ubon banner
cgd
system coop
eProject
mail
e sarabancoop
e saraban provin
salary
ban coopshopth
ban law
ban connect led
   

เฟสบุคหน่วยงาน  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  

121056

Your IP: 3.80.32.33
2019-01-21 08:53