• บน1
  • บน2
  • บน3
  • บน4
  • บน5

vision news

information System

   

บริการของเรา  

databass
centel service
complaint
regis coop
meeting
chek meeting
todrong
form download
data download
webbord
   
   
การจัดการความรู้ (KM)
ของหน่วยงาน
 km
   

usermenual

   
 iat
   

ธรรมาภิบาล  

icon tumapiban

   

infor

ข่าวประชาสัมพันธ์

bbb010 สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับ ธ.ก.ส. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับเพื่อดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบีย จำนวน 7 แห่งnew
bbb010 แจ้งตรวจสอบรายชื่อข้อมูลเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มเติม new
  - รายชื่อสมาชิก
  - แบบทะเบียนลูกหนี้
  - คู่มือโครงการลดดอกเบี้ย
bbb010 แบบรายงานผลสำเร็จจากการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
bbb010 แบบฟอร์ม แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
bbb010 Vdoสอนวิธีใช้และแก้ไขข้อมูลแผนการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของสหกรณ์/กลุ่มฯ  
bbb010 ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงิน (file pdf) 
  ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงิน (file Ms Word)
bbb010 แนวทางการตรวจการสหกรณ์  (file pdf)
  แนวทางการตรวจการสหกรณ์  (file Ms Word)
bbb010 "แบบตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง/เครื่องจักรกลการเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตร" 
bbb010 "คู่มือการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)"
bbb010 โครงการเฉลิมพระเกียรติสหกรณ์รวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อมฯ
  |คำแนะนำการปฏิบัติตามโครงการฯ| |การจัดโต๊ะหมู่บูชา| |แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ |
  | ตัวอย่างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 10 |
  ...รวมข่าวประชาสัมพันธ์>>
   

pic ativity

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

 tv05
   tv04   tv03

Video demoเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

Video demoนายเธียรชัย พุทธรังสี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ วางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2562

Video demoนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา

tv02   tv01    tv06
Video demoสหกรณ์กับการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์
  Video demoการดำเนินตามโครงการประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 

Video demoสปป.ลาวศึกษาดูงานสหกรณ์ภายในจังหวัดอุบลราชธานี 

   
pichert edit
 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
   
supot2
 นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
 
   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

 cpd banner
cad banner
mac banner
cad ubon
ubon banner
cgd
system coop
eProject
mail
e sarabancoop
e saraban provin
salary
ban coopshopth
ban law
ban connect led
   

เฟสบุคหน่วยงาน  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  

177897

Your IP: 18.232.53.231
2019-08-19 00:29