activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

new  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  คลิกดูรายละเอียด

     next ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อพาเลทวางยางพารา จำนวน 100 อัน

     next ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด  ขอส่งสำเนาประกาศสหกรณ์เรื่องสอบราคาซื้อพาเลทวางยางพารา จำนวน 100 อัน

     next  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำเเหน่งนิติกร 

     next  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้สรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  download alt 32

     next  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร  

     next  ประกาศจังหสัดอุทัยธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง นิติกร  คลิกดูเพิ่มเติม

     next   ประการศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา 
     next 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

     next  ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่านทาง Website 

     next  7 มิถุนายน 2560 "วันสหกรณ์นักเรีย

     next  GPP จังหวัดอุทัยธานี   ปี 2558   ปี 2557

     next  หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ

     next  รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 

     next  สารนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันสหกรณ์แห่งชาติ

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอส่งเสริมสหกรณ์

91019101

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 

news5july2560

เทปบันทึกภาพของ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด  ออกอากาศ ช่อง ไทยรัฐทีวี

new17july2560

รายการสหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล ช่อง 5 เทป ของ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยายดา