activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

click03 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562

new  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ( รอบ 2 )  คลิกดูรายละเอียด

     next ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อพาเลทวางยางพารา จำนวน 100 อัน

     next ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด  ขอส่งสำเนาประกาศสหกรณ์เรื่องสอบราคาซื้อพาเลทวางยางพารา จำนวน 100 อัน

     next  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำเเหน่งนิติกร 

     next  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้สรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  download alt 32

     next  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร  

     next  ประกาศจังหสัดอุทัยธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง นิติกร  คลิกดูเพิ่มเติม

     next   ประการศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา 
     next 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

     next  ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่านทาง Website 

     next  7 มิถุนายน 2560 "วันสหกรณ์นักเรีย

     next  GPP จังหวัดอุทัยธานี   ปี 2558   ปี 2557

     next  หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ

     next  รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 

     next  สารนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันสหกรณ์แห่งชาติ

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอส่งเสริมสหกรณ์

 news26feb2562.2

รายการสนามเป้าเล่าข่าว

วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562  ช่อง 5

 news9feb2562.2

เดินหน้าประเทศไทย ข้าวโพดหลังนา

9 กุมภาพันธ์ 2562 

91019101

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 

news5july2560

เทปบันทึกภาพของ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด  ออกอากาศ ช่อง ไทยรัฐทีวี

new17july2560

รายการสหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล ช่อง 5 เทป ของ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยายดา