การเพิ่มคำค้นหาต่างๆ  
  การเปลี่ยนสีต่างๆ เปลี่ยนโลโก้ หัวเว็บไซต์ ใน เทมเพล็ต Protostar  
  การลบหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออกจากระบบ  
  การลบกลุ่มของเมนูต่างๆ ที่ไม่ต้องการ  
  การแก้ปัญหา Module ที่ตั้งไว้ ติดไปกับทุกหน้าเนื้อหา  
  การเซทค่าหน้าแรกของเว็บไซต์  
  การทำแผนผังเว็บไซต์ | extension Osmap
 
  การปรับแต่งการแสดงผลในหน้าเนื้อหา  
  การกำหนดระดับการเข้าถึงเนื้อหา (User Access)  
  การทำข่าวกิจกรรม  
  การทำเว็บบอร์ด ด้วย Kunena Webboard) | คู่มือ | Kunena Extension | ภาษาไทย Kunena | ตัวป้องกัน Spam  
  การเซทค่าสีใน TAB  
  การออกแบบเมนูเว็บไซต์ที่เหมาะสม  
  การแก้ปัญหา Module ติดไปกับทุกหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ  
  การทำลิงค์ไปยังข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ฯลฯ  
     
 
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ 02 281 1944