S 10404497

preset1

ข่าวรับสมัครงาน

* ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (ข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  รายละเอียด
* ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด
* ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด

 

preset2