ปันมังคุดสหกรณ์ “ตู้ชาวอำนาจ ปันสุข”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวิทยา บรรหารวุฒิไกร ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นำมังคุด จำนวน 8 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราดที่ได้รับกระทบจากไวรัสโควิด – 19 เพื่อแบ่งปันใส่ “ตู้ชาวอำนาจปันสุข” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยตู้ดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณบันไดทางขึ้นศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ด้านหลัง