กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ        พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” และ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้นำกิจกรรมไปร่วมให้บริการประชาชน เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ การรวมกลุ่ม และแจกน้ำยาล้างจานให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านโนนกุง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ