สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมตรวจสต็อกข้าว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบหมายให้นายประพันธ์ศักดิ์ ทองไทย นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ร่วมตรวจสอบสต็อกข้าวผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเข้าตรวจตามโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัดอำนาจเจริญ