มอบโล่รางวัลการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ในการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย โดยมีนายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ