ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมติดตามผลการปฏิบัติราชการ และโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคมของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ