ส่งเสริมสหกรณ์แปรรูปสุกร

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายสุริยัน ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำคณะสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด จำนวน 20 ราย ร่วมอบรมการแปรรูปสุกร วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการแปรรูปเนื้อสัตว์ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 สำหรับวันสุดท้ายของการอบรมสมาชิกได้เรียนรู้วิธีการทำเนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ กุนเชียง และไส้กรอก ณ โครงการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี