กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทำความสะอาด) ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทำความสะอาด) ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ทุกวันพุธ ตามนโยบายของนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ศูนย์ราชการมีความสะอาดอยู่เสมอ โดยให้ทุกภาคส่วนที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการ ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ