โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพีเปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการ ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฯ ได้นำกิจกรรมไปร่วมให้บริการประชาชน เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ การรวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแจกน้ำยาล้างจานให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ