ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกันซักซ้อมการนำเสนอผลงานของหน่วยงาน ( โครงการส่งเสริมเลี้ยงสุกรครบวงจร แก้หนี้ แก้จน ) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}